• background
  • background
  • background
  • background
  • background

Recent News

साधारण सभा सम्पन्न भएको सूचना ।

यस राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेडको आ.व. २०७६÷७७ को वार्षिक साधारण सभा मिति आषाढ २९, २०७८ मा सम्पन्न भएको जानकारी गराउँदछौं ।

साधारणसभा सम्बन्धी सूचना ।

राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेडको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सूचना ।

View Notice
Scroll To Top