• background
  • background
  • background
  • background
  • background

AGM

AGM Minute 2074-75 Download
AGM Minute 2073-74 Download
AGM Minute 2072-73 Download
AGM Minute 2071-72 Download
AGM Minute 2070-71 Download

Recent News

राधी साना जलविद्युत आयोजनाको आ.व २०७६÷२०७७ मा सत प्रतिशत भन्दा धेरै विद्युत उत्पादन ।

आ.व २०७६÷२०७७ मा राधी साना जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत खरिद बिक्रि सम्बन्धी सम्झौता बमोजिम वार्षिक कन्ट्रयाक्ट इनर्जीको १०३.२९ प्रतिशत विद्युत उत्पादन गर्न सफल भएको छ ।

Scroll To Top